service-onderhoud.jpg

NEN 3140 Inspectie

Vanuit de Arbo geldt een verplichting voor een periodieke inspectie van de elektrische installatie van bedrijven en openbare gebouwen. Ook verzekeringsmaatschappijen vragen steeds vaker om een periodieke controle op basis van een RI&E. De belangrijkste uitgangspunten worden inhoudelijk omschreven door de Arbowet, NEN 1010 en NEN-EN 50110-1 / NEN 3140 en bepalen de eisen waaraan een inspectie moet voldoen.
De Hoop Installaties B.V. is Stipel gecertificeerd en richt zich op een veilige bedrijfsvoering van technische installaties. Wij toetsen uw bestaande elektrische installaties NEN 1010, NEN 3140 en voeren een opleveringinspectie uit conform NEN 1010 Deel 6. Vervolgens rapporteren wij bevindingen met meetresultaten.

Legionella

Legionellabacteriën leven in kleine aantallen in de bodem en in (drink-)water. De bacterie vormt een probleem als deze kan uitgroeien tot grote aantallen. Dit is vooral het geval in water met een temperatuur tussen 20 en 50 °C, in water dat stilstaat (bijvoorbeeld in leidingen die weinig gebruikt worden), en als er een slijmlaag (biofilm) en voedingsstoffen zoals ijzer in een watersysteem aanwezig zijn. De bacterie kan een ernstige longontsteking, de veteranenziekte, veroorzaken.
De Hoop Installaties is gekwalificeerd om het (drink-)water te controleren op de aanwezigheid van de Legionellabacterie. Voorkomen is beter dan genezen!

Verwarmingssystemen

Een cv-ketel heeft onderhoud nodig om goed te kunnen functioneren. Dat geldt voor zowel oude als nieuwe ketels. Daarom adviseren wij u onze reguliere onderhoudsbeurten niet over te slaan. Tijdens dergelijk onderhoud kunnen kleine problemen eenvoudig worden verholpen, zodat u uiteindelijk grote storingen voorkomt. Zo verlengt u de levensduur en werkt uw ketel zuiniger. En dat is goed voor uw portemonnee en het milieu, dus neem meteen contact met De Hoop Installaties op voor het maken van een afspraak!

Noodverlichting

Goed werkende vluchtrouteaanduiding en noodverlichting in een gebouw is essentieel om de veiligheid bij calamiteiten en stroomuitval te waarborgen. Onderhoud en inspectie hiervan is dan ook van groot belang, daarom moet dit minstens éénmaal per jaar op adequate wijze plaatsvinden. Dit staat omschreven in lid 4 van artikel 2.3.7 & lid 2 van artikel 2.3.8 van het Concept Gebruiksbesluit 2007. De Hoop Installaties voert de jaarlijkse inspectie graag voor u uit.

Dakgoten

Dakgoten behoren minstens één keer per jaar te worden nakekeken, waarbij mos, bladeren en vuil worden verwijderd en de waterkeringen en bevestigingsbeugels worden gecontroleerd. Dergelijk onderhoud draagt bij aan een optimaal werkend dak. De Hoop Installaties houdt uw dakgoten in een topconditie en natuurlijk adviseren wij ook als het gaat om het gebruik en onderhoud van bijvoorbeeld bladvangers en bolroosters op platte daken.

Storing?

steeksleutel

Vertrouw op de vakspecialist!

Neem nú contact met ons op, ook voor het afsluiten van onderhoudscontracten.


Bel (0511) 48 21 10